Kosten

 

 

 

 


 

De kosten voor dagopvang bedragen met ingang van 1 april 2022 € 6,00 per uur.

Het uurtarief is exclusief luiers en flesvoeding (baby’s) en inclusief eten en drinken.

 

Voor buitenschoolse opvang brengen wij u per kind € 6,25 per uur in rekening.

 

Indien gewenst kunnen de kosten d.m.v. een vast maandbedrag betaald worden.

In dit vaste maandbedrag zijn de vakantiedagen en ziekteverzuim reeds verrekend.

 

Vaak kunt U gebruik maken van kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie: klik hier.

 

Indien U van die mogelijkheid gebruik wilt maken, wordt de opvang-

overeenkomst gesloten met tussenkomst van Loky, One of a kind of 4 Kids.

 

Het gastouderburo richt zich met name op de kwaliteitscontrole van de gastouderopvang

en de fiscaal-financiele aspecten van kinderopvang voor de ouders.

 

Vrijwel iedereen heeft recht op teruggave van een deel van de kosten voor kinderopvang.

 

Het maximumuurtarief dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt is € 6,52 (1-1-2022).

In ons uurtarief zijn de kosten t.b.v. maaltijden en tussendoortjes reeds verrekend.

 

Als U wilt berekenen hoeveel de tegemoetkoming in Uw situatie naar schatting is, klik dan hier.

 

Maandelijks worden de kosten van opvang door mij of het gastouderbureau gefactureerd.

Daarbij zijn de in het contract overeengekomen opvanguren in principe leidend.