Spelregels

 

 

 

 


 

Om misverstanden te voorkomen maak ik graag vooraf heldere afspraken met de ouders.

 

 

1 AANMELDEN EN OPZEGGEN

 

Een aanmelding is pas definitief

als beide partijen de bijbehorende overeenkomst hebben ondertekend.

 

Bij aanmelding dient U één maand borg vooruit te betalen.

 

Opzeggen van de overeenkomst vindt minstens twee maanden van te voren plaats,

per eerste van de maand, zodat een ander kind de vrijkomende plaats kan innemen.

Een overeenkomst blijft geldig tot de ingangsdatum van een nieuwe overeenkomst.

 

 

2 KOSTEN EN BETALING

 

Met ingang van 1 januari 2020 is het uurtarief voor dagopvang € 5,45 en

voor buitenschoolse opvang wordt € 5,75 per uur in rekening gebracht.

De opvangtijd wordt naar boven op halve uren naar boven afgerond.

 

Specifieke kosten voor baby’s (luiers, flesvoeding et cetera) zijn voor rekening van de ouder.

 

De in het actuele contract overeengekomen uren worden maandelijks in rekening gebracht.

 

Indien gewenst kan d.m.v. een vast maandbedrag betaald worden (42/52 * uren * uurtarief).

In dit maandbedrag zijn de vakantiedagen en ziekte van uw kind verdisconteerd.

 

Facturen worden binnen 8 dagen voldaan aan mij of aan het gastouderbureau.

 

 

3 TIJDEN

 

Dagopvang ochtend: tussen 08:00 en 12:30 uur, middag: tussen 12:30 en 18:00 uur.

 

De uren die in het contract vermeld staan, worden in rekening gebracht,

ook als u geen gebruik maakt van de dagopvang. Dit geldt niet voor de 'vrije dagen'.

 

Buitenschoolse opvang: maandag, dinsdag en donderdag tussen 08:00 en 09:00 uur

en 14:30 en 18:00 uur, woensdag tussen 8:00 en 9:00 uur en 12:30 en 18:00 uur.

 

De overeenkomst m.b.t. buitenschoolse opvang geldt voor alle dagen m.u.v. schoolvakanties.

De uren/dagen dat uw kind geen gebruik maakt van opvang i.v.m. studiedagen, uitstapjes, zwemles etc. zijn voor rekening van de ouders, tenzij deze als vrije dagen 'opgenomen worden'.

 

Het minimumaantal oppasuren is 8 uur per week, tenzij anders overeengekomen.

 

 

4 HALEN EN BRENGEN

 

Omdat afscheid nemen voor kinderen soms erg moeilijk kan zijn, wil ik u verzoeken

dit zo kort mogelijk te houden. Het halen wil ik ook zo kort mogelijk houden om

aandacht te kunnen geven aan de kinderen die op dat moment nog aanwezig zijn.

 

 

5 VAKANTIE

 

Uitgangspunt is, tenzij door partijen anders overeengekomen,

een maximum aantal vakantieweken voor beide partijen

(5 weken naar rato van het aantal oppasdagen/oppasuren).

 

In het vaste maandbedrag zijn de vakantiedagen reeds verdisconteerd.

 

Indien U gebruik wilt maken van een vrije dag geeft u dat minstens een week van te voren aan,

(korte) vakanties worden minimaal een maand van te voren door U aan mij gemeld.

 

Dezelfde regel is van toepassingvoor mijn vrije dagen en vakanties.

 

 

6 ZIEKTE EN BEREIKBAARHEID

 

Als uw kind een besmettelijke ziekte en/of koorts meer dan 39 graden heeft, blijft uw kind thuis.

 

Voor een dag dat Uw kind ziek is, wordt 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

 

U bent U te allen tijde snel telefonisch bereikbaar voor het geval

er een ongelukje gebeurt of Uw kind (te) ziek wordt tijdens een oppasdag.

 

 

7 GASTOUDERBUREAUS

 

Om teruggave van de kosten van kinderopvang mogelijk te maken,

maken wij gebruik van de diensten van gastouderbureaus.

 

Voor meer informatie over kosten en tegemoetkoming klik hier.

 

Om te voorkomen dat de tussenkomst van een gastouderbureau mij onevenredig

veel werk gaat opleveren, geldt een minimumaantal oppasuren van 8 uur per week.

 

 

8 CONTACT

 

Voor dringende zaken kunt U mij overdag natuurlijk altijd per telefoon bereiken.

Voor overige (praktische) zaken geef ik de voorkeur aan e-mail contact.

 

Buiten de werktijden (van 18:00 uur tot 08:00 uur) derhalve liever geen telefonisch contact.

 

Vrije dagen, wijzigingen etc. dienen tijdig mondeling bij mij gemeld te worden.

 

 

9 OVERIGE

 

Eigen speelgoed meenemen naar 't Zonnedauwtje wordt afgeraden,

zeker als het gaat om speelgoed met kleine onderdelen (i.v.m. de veiligheid van peuters/baby’s).

 

Als Uw kind/kinderen wel speelgoed meeneemt/meenemen is dat op eigen risico.

 

 

10 CONTRACT

 

Met het ondertekenen van het contract, stemt U in met bovenstaande spelregels.

 

 


 

Voor een (afdrukbare) PDF-versie van bovenstaande spelregels: klik hier.

Voor een (afdrukbare) PDF-versie van de overeenkomst: klik hier.

 


 

 

 


 

Vragen? Onduidelijkheden? Wensen?

 

Aarzel dan niet even contact met me op te nemen.