Spelregels

 

 

 

 


 

Om misverstanden te voorkomen maak ik graag vooraf heldere afspraken met de ouders.

 

 

1 AANMELDEN EN OPZEGGEN

 

Een aanmelding is pas definitief

als beide partijen de bijbehorende overeenkomst hebben ondertekend.

 

Bij aanmelding dient U één maand borg vooruit te betalen.

 

Opzeggen van de overeenkomst vindt minstens twee maanden van te voren plaats,

per eerste van de maand, zodat een ander kind de vrijkomende plaats kan innemen.

Een overeenkomst blijft geldig tot de ingangsdatum van een nieuwe overeenkomst.

 

 

2 KOSTEN EN BETALING

 

De kosten voor dagopvang momenteel € 5,00 per uur (afronding op halve uren naar boven).

 

Specifieke kosten voor baby’s (luiers, flesvoeding et cetera) zijn voor rekening van de ouder.

 

De in het actuele contract overeengekomen uren

worden maandelijks aan U in rekening gebracht (m.u.v. vakantiedagen).

 

Indien gewenst kan d.m.v. een vast maandbedrag betaald worden (44/52 * oppasuren * € 5,00). In dit maandbedrag zijn vakantie en ziekte reeds verrekend.

 

Facturen worden binnen 8 dagen voldaan aan mij of aan het gastouderbureau.

 

 

3 TIJDEN

 

Buitenschoolse opvang:

maandag, dinsdag en donderdag tussen 08:00 en 09:00 uur en 14:45 en 18:00 uur,

woensdag tussen 8:00 en 9:00 uur en 12:30 en 18:00 uur.

 

Dagopvang ochtend: tussen 08:00 en 12:30 uur, middag: tussen 12:30 en 18:00. uur.

 

Het minimum aantal oppasuren is 8 uur per week, tenzij anders overeengekomen.

 

De overeenkomst m.b.t. buitenschoolse opvang geldt voor alle dagen m.u.v. schoolvakanties.

De dagen dat uw kind/kinderen geen gebruik maakt/maken van opvang

i.v.m. studiedagen, uitstapjes, schoolreisjes etc. zijn voor rekening van de ouders.

 

 

4 VAKANTIE

 

Uitgangspunt is, tenzij door partijen anders overeengekomen,

een maximum aantal vakantieweken voor beide partijen

(4 weken naar rato van het aantal oppasdagen/oppasuren).

 

In het vaste maandbedrag zijn de vakantiedagen reeds verdisconteerd.

 

Indien U gebruik wilt maken van een vrije dag geeft u dat minstens een week van te voren aan,

(korte) vakanties worden minimaal een maand van te voren door U aan mij gemeld.

Dezelfde regel is van toepassingvoor mijn vrije dagen en vakanties.

 

 

5 ZIEKTE EN BEREIKBAARHEID

 

Als uw kind een besmettelijke ziekte en/of koorts meer dan 39 graden heeft, blijft uw kind thuis.

 

Voor een dag dat Uw kind ziek is, wordt 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

 

U bent U te allen tijde snel telefonisch bereikbaar voor het geval

er een ongelukje gebeurt of Uw kind (te) ziek wordt tijdens een oppasdag.

 

 

6 GASTOUDERBUREAUS

 

Om teruggave van de kosten van kinderopvang mogelijk te maken,

maken wij gebruik van de diensten van gastouderbureaus.

 

Voor meer informatie over kosten en tegemoetkoming klik hier.

 

 

7 CONTACT

 

Voor dringende zaken kunt U mij overdag natuurlijk altijd per telefoon bereiken.

Voor overige (praktische) zaken geef ik de voorkeur aan e-mail contact.

 

Buiten de werktijden (van 8:00 uur tot 18:00 uur) derhalve liever geen telefonisch contact.

 

 

8 OVERIGE

 

Eigen speelgoed meenemen naar 't Zonnedauwtje wordt afgeraden,

zeker als het gaat om speelgoed met kleine onderdelen (i.v.m. de veiligheid van peuters/baby’s).

 

Als Uw kind/kinderen wel speelgoed meeneemt/meenemen is dat op eigen risico.

 

 

Met het ondertekenen van het contract, stemt U in met bovenstaande spelregels.

 

 


 

Voor een (afdrukbare) PDF-versie van bovenstaande spelregels: klik hier.

Voor een (afdrukbare) PDF-versie van de overeenkomst: klik hier.

 


 

 

 


 

Vragen? Onduidelijkheden? Wensen?

 

Aarzel dan niet even contact met me op te nemen.